8 באוגוסט 2013

על גילנות והחברה הישראלית

לאחרונה התווסף למדפי הספרייה ספר חדש -
זיקנה בהיכלים של צדק : זקנים וגילנות בפסיקת בית המשפט העליון / ישראל (איסי) דורון , רסלינג (2013).
המושג "גילנות" (Ageism) הוא מושג חדש בעברית, שלא קל להגדירו. במילון "רב-מילים" הוא מוגדר כ"אפליה של אדם בשל השתייכותו לקבוצת גיל מסוימת, בעיקר אפליה לרעה של אוכלוסיית הקשישים ; דעות קדומות וגישה סטריאוטיפית שלילית כלפי קשישים".

תופעת הגילנות אופיינית לחברה המודרנית, המפגינה יחס מזלזל כלפי הקשישים ומקפחת את זכויותיהם בתחומי תעסוקה, שירותים ועוד.
אחת מדמויות המפתח בפיתוח גבולותיו של המושג הוא דר' רוברט בטלר, שהיה המנהל הראשון של המכון הלאומי לזיקנה בארה"ב. בטלר טבע וגיבש באופן רעיוני ותיאורטי את המושג Ageism. אחת ההגדרות הראשונות למושג, הוגדרה בשנת 1975 והיא נקראת "הגדרת בטלר".
היום מושג זה מופיע במילונים ובאנציקלופדיות, וכן מתקיימים מחקרים אקדמיים וכנסים בנושא זה.

כדברי המחבר "גילנות יכולה להיראות כהליך שיטתי של סטריאוטיפיזציה, ואפליה נגד בני אדם שהם זקנים, בדיוק כמו שגזענות ומיננות מבצעים זאת בשל צבע עור ומגדר. לאנשים זקנים יש דימוי של סניליים, נוקשים במחשבה ובהתנהלות, מיושנים בערכיהם וביכולותיהם". המחקרים בנושא זה, נעשים מתוך מגמה וכוונה לשנות את הגישה המפלה כלפי הזקנים בחברה.

בספר מציג המחבר את הדעות הקדומות והגישה המפלה של החברה הישראלית, של הגופים המחוקקים, של הרשויות ושל בתי המשפט בערכאות השונות - כולל בית המשפט העליון, לאנשים המבוגרים בחברה שלנו. בספר מתוארים שישה פסקי דין מרכזיים בתחום הזיקנה שנפסקו ע"י בית המשפט העליון בעשור האחרון בנושאים כגון: הזכות לעבוד, החופש לבחור מקום מגורים, הזכות לקיום בכבוד, מוגבלויות בזיקנה, חובות בני משפחה כלפי הורים סיעודיים, התעללות והזנחה. כל פסיקה משקפת תופעה חברתית בחברה הישראלית. בסוף כל פרק מנתח המחבר באופן ביקורתי את הכרעת בית המשפט ומבליט את הפער בין פסקי הדין לבין ההקשר החברתי הרחב, שבמסגרתו התרחש הסיפור האישי. המחבר מדגיש ומזהיר מפני ה"עיוורון" השיפוטי של בית המשפט ומההשלכות של תופעת הגילנות על החברה הישראלית.

30 במאי 2013

תהליכי החקיקה באנגליה

רוצים לדעת כיצד מתבצעים תהליכי חקיקה באנגליה?
אם התשובה  חיובית, אתם מוזמנים לקרוא רשומה זו וכמובן להיכנס ולקרוא באתר המועצה המשפטית של אנגליה ו-ווילס .

המועצה המשפטית של אנגליה ו-ווילס
The law Commission of England and Wales

כל התהליכים המקדימים לחקיקה באנגליה ובווילס, עד להגשתם  ל - לורד צ'נסלור ,
(תפקיד המקביל לשר המשפטים), מרוכזים בגוף אחד שנקרא "המועצה המשפטית של אנגליה וויילס".
בשנת 1965 הוקמו בממלכה המאוחדת (United Kingdom) , שני גופים מייעצים לקידום רפורמות במשפט:  "המועצה המשפטית של אנגליה ו-וויילס"" Law commission of England-  and Wales" . ו"המועצה המשפטית של סקוטלנד".  מאז הקמתם נוסדו גופים דומים במדינות נוספות בעולם.
המועצה המשפטית היא גוף המעוגן בחוק (גוף סטטוטורי) ובלתי תלוי.  סמכותה נובעת  מחוק 
המועצות המשפטיות
 - Law Commissions Act 1965 ; Law Commissions Act 2009 .
המועצה הינה  גוף ציבורי מייעץ, הממומן ע"י משרד המשפטים,  אך מהווה יחידה עצמאית שאינה תלויה במשרד המשפטים.

סמכויות ותחומי הפעילות של המועצה המשפטית
1.       על המועצה המשפטית לבחון ולשקול הצעות לרפורמה ושינויי חקיקה ולוודא שהחוקים והשינויים הוגנים; עדכניים; ניתנים להבנה ועלויותיהם נמוכות ככל האפשר.
2.       על המועצה לפשט את החוקים באופן שיהיה ברור ומובן. כיצד מממשים מטרה זו?
·         קודיפיקציה בתחומי משפט שונים
·         איחוד של כל הצווים,  התקנות וההוראות הקשורים לחוק  מסוים,  תחת אותו חוק, (ללא שינויים בחקיקה).
·         ביטול חקיקה שאינה עדכנית ואינה מתאימה לשינויים  חברתיים וטכנולוגיים שונים.
3.       המועצה משמשת גם כגוף מייעץ למוסדות השלטון בנושאים הקשורים לרפורמות משפטיות ומבצעת  מחקרים השוואתיים במקרה הצורך.

ההצעות לשינויים בחקיקה יכולות להגיע מגופים שונים, (לורד צ'נסלור, הממשלה, המועצה המשפטית וכו').
אבי הרעיון של המועצות המשפטיות הוא  בנג'מין קרדוזו (B. N. Cardozo) - משפטן בולט ושופט בית המשפט העליון של ארצות הברית. כבר בשנת 1921, הציע קרדוזו להקים ועדה רשמית בלתי תלויה, שתהייה מורכבת משניים עד שלושה אנשי אקדמיה מתחום המשפט.  כוונתו הייתה כי ועדה זו תהייה מופקדת על רפורמות במשפט . כ – 40 שנה לאחר מכן בעקבות רעיון זה, הוקמו שתי המועצות המשפטיות הראשונות:  אחת של אנגליה  ו-ווילס  והשנייה של סקוטלנד.

הרכב המועצה המשפטית
במועצה המשפטית יושבים חמישה חברים קבועים, כולם בעלי הכשרה משפטית. בראש המועצה יושב שופט. המינוי לחברות במועצה הוא לחמש שנים וניתן להאריכו. בנוסף לחברים המכהנים קיימים תפקידים מנהליים, מבצעי מחקרים, מנסחי חוקים ומומחים בתחומי הידע הקשורים לנושא החקיקה.

שיטת העבודה של המועצה
שיטת העבודה של המועצה המשפטית מבוססת על הכנת "ניירות היוועצות" – Consultation papers המכונים גם "נייר ירוק" – Green paper. בנייר עבודה זה מפורטת החקיקה הקיימת, ליקוייה, הצעות לרפורמה ומסקנות זמניות אחרות, שהמועצה הגיעה אליהן.
לפני הכנת הדו"ח הסופי, היא מפרסמת את נייר ההיוועצות, כדי לקבל תגובות והערות. שיטת עבודה זו מאפשרת למומחים ולציבור הרחב להביע את דעתם ולהיות שותפים בתהליך הרפורמה. בתום פרק ההיוועצות וניתוח תגובות הציבור, מגיע השלב הסופי שבו מנוסחת הצעת החוק ע"י נסח חוקים מטעם המועצה המשפטית.

דוחות וניירות ההיוועצות של המועצה משנת 1996 ואילך, מתפרסמים באתר המועצה המשפטית . ניתן לאתרם באתר המועצה עפ"י נושא או השנה בה התפרסם הדו"ח או נייר ההיוועצות.
את פרסומי המועצה מיום הקמתה בשנת 1965 ועד היום, ניתן למצוא באתר המכון בריטי למידע משפטי .

חלק מהפרסומים הנ"ל נמצא בפורמט מודפס ב - ספריית משפטים של המסלול האקדמי המכללה למינהל. 
1.       דוחות המועצה המשפטית -  Law Commission reports, 1979-2006.
2.       ניירות ההיוועצות של המועצה - The Law Commission consultation papers, 1993-2006.

לקריאה נוספת:
2.        ביטסון, ג'ק (1995) המועצה המשפטית באנגליה. משפט וממשל, ג(1) , 47 – 54.

10 ביוני 2012

חושבים עליכם 24/7: אקדמיה מסביב לשעון


הנהלת המסלול האקדמי המכללה למינהל בשיתוף אגודת הסטודנטים והספריות שמחים לבשר על מיזם ניסיוני חדש – אקדמיה מסביב לשעון :

אנו פותחים עבורכם את הספריות 24 שעות ביממה בתקופת הבחינות.

המיזם יתקיים בין התאריכים 17.6.2012 ועד 6.9.2012, למעט שבתות. בימי שישי הספריות תיסגרנה כרגיל בשעה 12:30.

הכניסה בלילה תתאפשר באמצעות כרטיס סטודנט בלבד, ולאחר השעה 21:00 לא יינתנו שירותי השאלה ויעץ.

אנא כבדו את המקום והקפידו על כללי ההתנהגות.בהצלחה בבחינות!

8 במאי 2012

לרונית באהבה

צוות ספריית משפטים שולח ברכות חמות לרונית בן-צבי, מנהלת הספרייה שפרשה לגמלאות.

אנו מוקירות ומעריכות את פועלך במשך השנים הרבות בהן הצעדת את ספרייתנו קדימה עם רעיונות ותבונה אדירים.

אנו מאחלות לך פרישה מהנה ומשפיעה, ובטוחות שתיצרי לעצמך שגרה מעניינת ויוצרת.

גם זו - עבודה מאתגרת!


בהצלחה והרבה אהבה מכולנו.

14 במרץ 2012

חידוש בהצגת אזכורי פסיקה ב- Google Scholar

בידכם פסק-דין אמריקאי ואתם מעוניינים לבחון אזכורים שלו בפסקי דין אחרים -
מצאו את פסק הדין ב- Google Scholar והקישו על Cited by.

רשימת פסקי הדין שתתקבל תמויין עפ"י היקף הדיון בפסק הדין שחיפשתם.
החלטות שדנו בהרחבה בפסק הדין המאוזכר יופיעו לפני פסקי דין שדנו בו במידה בינונית או בקצרה.

בצד פסקי הדין ברשימה יופיע סימול ויזואלי שמעיד על היקף הדיון בפסק הדין המאוזכר:


פס"ד שיש בו אזכור ללא דיון יופיע ברשימה ללא סימון.

14 בפברואר 2012

חדש בספרייה - ILR בפורמט אלקטרוני

הספרייה למשפטים מעשירה את האוסף הדיגיטאלי שלה, ומוסיפה מאגר חדש שמכיל את הפרסום International Law Reports - ILR

ILR מרכז באופן שוטף ושיטתי פסיקה חשובה בתחום המשפט הבינלאומי - מבתי משפט וטריבונאלים בינלאומיים ופסיקה מדינתית - החל ב- 1919 ואילך, והוא מעודכן 4 פעמים בשנה.

לא עוד חיפוש בכרכים המודפסים שעל מדפי הספרייה. במסך חיפוש אחד ניתן עתה לאתר פסקי דין לפי אזכור, ערכאת שיפוט, צדדים, מילות מפתח ועוד, וכן ניתן לבצע חיפוש חופשי בתקציר או בטקסט המלא של פסקי הדין.

ההחלטות כולן מובאות בשפה האנגלית, גם אם במקורן נכתבו בשפות אחרות.

יצרן תכני המאגר –
Cambridge University Press, on behalf of the Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge.

הגישה באמצעות Justis, ספק המאגר והפלטפורמה.10 בינואר 2012

מקרקעין - מאגר מידע משפטי חדש בספרייה

מקרקעין הוא מאגר משפטי העוסק בתחומים הבאים: דיני קניין במקרקעין, מיסוי מקרקעין, תכנון ובנייה, מינהל מקרקעי ישראל, שמאות ויזמות.

המאגר מכיל מאמרים, פסקי דין בנוסח מלא בלוויית תמצית, הנחיות והחלטות הרשויות, שפורסמו בכל חוברות כתב העת מקרקעין במשך השנים. כמו כן הוא כולל את כל החקיקה הרלוונטית לתחומי העיסוק של המאגר.

המו"ל - הוצאת "רונן" על פלטפורמה של "חשבים".