19 בינואר 2009

מה זה מ.מ.מ. ולמה זה טוב?

מ.מ.מ. הוא כינויו של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. המ.מ.מ. הוקם כדי לספק לחברי הכנסת נתונים ומסמכים שיסייעו להם בעבודתם.

המ.מ.מ. מפיק מסמכים רבים הקשורים לנושאים העומדים על סדר יומה של הכנסת, בין השאר גם לנושאי חקיקה. מסמכים אלו מספקים נתונים על הנושא הרלבנטי, ולכן יכולים לשמש כמקור מידע מצוין לסטודנטים הכותבים עבודה בנושאי משפט חוקתי.
ויש גם בונוס: פעמים רבות המסמכים כוללים גם סקירה השוואתית של מצב החקיקה בעולם באותו נושא. איפה עוד תמצאו כל כך בקלות משפט משווה בעברית?

ובנוסף לכך – כל המסמכים הללו מופיעים באינטרנט באופן חופשי, והחיפוש במאגר המסמכים הוא חיפוש גוגל המוכר לכולנו.

11 בינואר 2009

השאלת ספרים והארכה אוטומטיתאני כותב סמינריון וזקוק לספרים...
לא ידעתי שאני צריך להחזיר את הספרים ששאלתי...
לא קיבלתי הודעה מהספרייה...
אני לא משתמש בתיבת הדואר שהמכללה פתחה עבורי...
אני לא מנויה על שירות MailBit...
אף אחד לא זקוק לספר...
לא היו הזמנות לספר...

אלו רק מקצת הטענות שאנו חוזרים ושומעים מפי סטודנטים, ששואלים ספרים בספרייה ואינם עומדים בכללי ההשאלה. "פתאום" מתחוור שהצטבר לחובתם קנס, הם זועקים זעקה גדולה ומטילים את האחריות על הספרייה.

שירות ההארכה האוטומטית לספרים מושאלים הופעל ע"י הספרייה לפני מספר שנים וזכה לתגובות אוהדות מצד הסטודנטים.
ההארכה הופעלה במסגרת מאמצי הספרייה לשפר את השירות למשתמשים.

הסברנו לא אחת כי הארכה האוטומטית כפופה לתנאים מסוימים, ומאחר שלא ניתן להתבסס על כך שהיא אפשרית תמיד, יש לעקוב אחר מועדי ההחזרה התקפים, ואחריות זו חלה על הסטודנט שמחזיק בספרים.

לתומנו חשבנו, ששירות ההארכה האוטומטית + כרטיס הקורא הפתוח בפני כל סטודנט + אמצעי התזכורת - הודעות בדוא"ל, ב-SMS ובטלפון - שאיננו חייבים בהם ובכ"ז מופעלים על ידינו, יסייעו לסטודנטים להתנהל באופן מושכל, אך מתברר שטעינו.

אמצעי התזכורת שהספרייה מפעילה אין בהם כדי לפטור את הסטודנט מאחריות על עמידה בתנאי ההשאלה, אך לצערנו ככל שאנו מוסיפים אמצעי תזכורת שנועדו לסייע לסטודנט, כך הוא מסיר מאחריותו ומטיל האשמות לכל עבר.

מה לעשות כדי להימנע מקנסות:

1. לבדוק מדי יום את מועדי ההחזרה התקפים.
2. לעדכן את כרטיס הקורא ואת המידענט בכתובת הדוא"ל הפעילה שלכם.
3. להחזיר לספרייה ספרים שאין לכם עוד צורך בהם, גם אם מועד החזרתם טרם פג.

המלצות:
* להירשם לשירות MailBit לקבלת SMS.
* לקרוא בעיון את נוהלי ההשאלה כפי שמופיעים בתקנון הספרייה.

כל אלה יסייעו לכם.

זכרו - הספרייה נועדה לשרת את כלל הסטודנטים ורק עמידה בכללי ההשאלה תאפשר לקיים מערכת שויונית בנגישות לספרים ותמנע קנסות מיותרים.


4 בינואר 2009

מאמרים משפטיים מקוונים בעברית

מעוניינים להגיע לטקסט מלא של מאמרים בעברית מתוך כתבי עת משפטיים ?

תוכלו לעשות זאת עתה גם מרחוק.

מאגר החקיקה והפסיקה הישראלית
פדאו"ר כולל עתה גם טקסט מלא של מאמרים מכתבי עת משפטיים ישראליים.

ואלו כתבי העת המכוסים:
מאזני משפט, מחקרי משפט, המשפט, משפט וממשל, משפט ועסקים, משפט וצבא, משפטים, עיוני משפט, הפרקליט, קרית המשפט וגם את כתב העת הישראלי בשפה האנגלית Israel Law Review.

חשוב!!!

הכיסוי עדיין חלקי. בשלב זה לא מצויים במאגר כל המאמרים שפורסמו בכתבי העת המוזכרים לעיל.
המאגר אינו מציג מידע לגבי הכיסוי הכרונולוגי של כל כתב עת ואף סדר ההתקדמות במילוי החסר אינו ברור.
לא נותר אלא לנסות ולבדוק אם מאמר מבוקש מצוי במאגר.

שתי דרכים לאיתור מאמר מבוקש במאגר:

1. חיפוש במאגרים
במסך החיפוש יש לסמן V ליד המאגר "מאמרים". לאחר הסימון ישתנה הטופס ויתווספו לו שדות שמותאמים לחיפוש מאמרים: שדה לחיפוש לפי כותר המאמר, לפי מחבר המאמר ושדה לפי מראה מקום.
ניתן לחפש עפ"י אחד השדות בלבד, אך כדי לקבל תוצאה מדויקת, תוכלו לשלב בחיפוש כמה שדות יחד.


2. חיפוש ברשימת המאמרים -

הקלדה של תחילת הכותר במדויק בתיבת החיפוש, תגלגל את רשימת המאמרים, שמוצגת בסדר אקראי, אל הכותר המבוקש.
אם ידוע רק שם המחבר או שם כתב העת בו פורסם המאמר לא ניתן יהיה לחפש את המאמר ממסך זה.