28 ביולי 2011

מעקב ציטוטים ב- Google Scholar

שירות חדש - מעקב ציטוטים - בקרוב ב- Google Scholar.
השירות הושק עד כה באופן ניסיוני, על מספר משתמשים קטן, והוא מאפשר למחברים למדוד ולעקוב אחר ציטוטים למאמרים שפרסמו.
מחבר יכול לנהל פרופיל אישי על ציטוטים למאמריו, ויכול אף ליצור פרופיל פתוח לכול,
שיופיע בתוצאות החיפוש ב- Google Scholar, בעת שיוצב שמו לחיפוש.
פרטים נוספים

3 ביולי 2011

חדש במאגר מיסים און ליין

אל מאגר "מיסים" נוסף בימים אלה הטקסט המלא של הספר מיסוי עסקאות בינלאומיות: תכנון מס ליחידים ולחברות מאת אבי נוב.
ספר זה מצטרף לשני ספרים אחרים שכלולים במאגר:
חוק מס ערך מוסף מאת יעקב פוטשבוצקי, ומס ערך מוסף: החוק וההלכה מאת אבי פרידמן.

בכניסה למאגר יש לבחור ב"מדף הספרים".

ניתן לבצע חיפוש אחד על כלל הספרים או על כל ספר בנפרד, או לחילופין להציג את תוכן העניינים של כל אחד מן הספרים,
ולהיכנס לפרק/ים מבוקש/ים.