10 בינואר 2012

מקרקעין - מאגר מידע משפטי חדש בספרייה

מקרקעין הוא מאגר משפטי העוסק בתחומים הבאים: דיני קניין במקרקעין, מיסוי מקרקעין, תכנון ובנייה, מינהל מקרקעי ישראל, שמאות ויזמות.

המאגר מכיל מאמרים, פסקי דין בנוסח מלא בלוויית תמצית, הנחיות והחלטות הרשויות, שפורסמו בכל חוברות כתב העת מקרקעין במשך השנים. כמו כן הוא כולל את כל החקיקה הרלוונטית לתחומי העיסוק של המאגר.

המו"ל - הוצאת "רונן" על פלטפורמה של "חשבים".