30 במאי 2013

תהליכי החקיקה באנגליה

רוצים לדעת כיצד מתבצעים תהליכי חקיקה באנגליה?
אם התשובה  חיובית, אתם מוזמנים לקרוא רשומה זו וכמובן להיכנס ולקרוא באתר המועצה המשפטית של אנגליה ו-ווילס .

המועצה המשפטית של אנגליה ו-ווילס
The law Commission of England and Wales

כל התהליכים המקדימים לחקיקה באנגליה ובווילס, עד להגשתם  ל - לורד צ'נסלור ,
(תפקיד המקביל לשר המשפטים), מרוכזים בגוף אחד שנקרא "המועצה המשפטית של אנגליה וויילס".
בשנת 1965 הוקמו בממלכה המאוחדת (United Kingdom) , שני גופים מייעצים לקידום רפורמות במשפט:  "המועצה המשפטית של אנגליה ו-וויילס"" Law commission of England-  and Wales" . ו"המועצה המשפטית של סקוטלנד".  מאז הקמתם נוסדו גופים דומים במדינות נוספות בעולם.
המועצה המשפטית היא גוף המעוגן בחוק (גוף סטטוטורי) ובלתי תלוי.  סמכותה נובעת  מחוק 
המועצות המשפטיות
 - Law Commissions Act 1965 ; Law Commissions Act 2009 .
המועצה הינה  גוף ציבורי מייעץ, הממומן ע"י משרד המשפטים,  אך מהווה יחידה עצמאית שאינה תלויה במשרד המשפטים.

סמכויות ותחומי הפעילות של המועצה המשפטית
1.       על המועצה המשפטית לבחון ולשקול הצעות לרפורמה ושינויי חקיקה ולוודא שהחוקים והשינויים הוגנים; עדכניים; ניתנים להבנה ועלויותיהם נמוכות ככל האפשר.
2.       על המועצה לפשט את החוקים באופן שיהיה ברור ומובן. כיצד מממשים מטרה זו?
·         קודיפיקציה בתחומי משפט שונים
·         איחוד של כל הצווים,  התקנות וההוראות הקשורים לחוק  מסוים,  תחת אותו חוק, (ללא שינויים בחקיקה).
·         ביטול חקיקה שאינה עדכנית ואינה מתאימה לשינויים  חברתיים וטכנולוגיים שונים.
3.       המועצה משמשת גם כגוף מייעץ למוסדות השלטון בנושאים הקשורים לרפורמות משפטיות ומבצעת  מחקרים השוואתיים במקרה הצורך.

ההצעות לשינויים בחקיקה יכולות להגיע מגופים שונים, (לורד צ'נסלור, הממשלה, המועצה המשפטית וכו').
אבי הרעיון של המועצות המשפטיות הוא  בנג'מין קרדוזו (B. N. Cardozo) - משפטן בולט ושופט בית המשפט העליון של ארצות הברית. כבר בשנת 1921, הציע קרדוזו להקים ועדה רשמית בלתי תלויה, שתהייה מורכבת משניים עד שלושה אנשי אקדמיה מתחום המשפט.  כוונתו הייתה כי ועדה זו תהייה מופקדת על רפורמות במשפט . כ – 40 שנה לאחר מכן בעקבות רעיון זה, הוקמו שתי המועצות המשפטיות הראשונות:  אחת של אנגליה  ו-ווילס  והשנייה של סקוטלנד.

הרכב המועצה המשפטית
במועצה המשפטית יושבים חמישה חברים קבועים, כולם בעלי הכשרה משפטית. בראש המועצה יושב שופט. המינוי לחברות במועצה הוא לחמש שנים וניתן להאריכו. בנוסף לחברים המכהנים קיימים תפקידים מנהליים, מבצעי מחקרים, מנסחי חוקים ומומחים בתחומי הידע הקשורים לנושא החקיקה.

שיטת העבודה של המועצה
שיטת העבודה של המועצה המשפטית מבוססת על הכנת "ניירות היוועצות" – Consultation papers המכונים גם "נייר ירוק" – Green paper. בנייר עבודה זה מפורטת החקיקה הקיימת, ליקוייה, הצעות לרפורמה ומסקנות זמניות אחרות, שהמועצה הגיעה אליהן.
לפני הכנת הדו"ח הסופי, היא מפרסמת את נייר ההיוועצות, כדי לקבל תגובות והערות. שיטת עבודה זו מאפשרת למומחים ולציבור הרחב להביע את דעתם ולהיות שותפים בתהליך הרפורמה. בתום פרק ההיוועצות וניתוח תגובות הציבור, מגיע השלב הסופי שבו מנוסחת הצעת החוק ע"י נסח חוקים מטעם המועצה המשפטית.

דוחות וניירות ההיוועצות של המועצה משנת 1996 ואילך, מתפרסמים באתר המועצה המשפטית . ניתן לאתרם באתר המועצה עפ"י נושא או השנה בה התפרסם הדו"ח או נייר ההיוועצות.
את פרסומי המועצה מיום הקמתה בשנת 1965 ועד היום, ניתן למצוא באתר המכון בריטי למידע משפטי .

חלק מהפרסומים הנ"ל נמצא בפורמט מודפס ב - ספריית משפטים של המסלול האקדמי המכללה למינהל. 
1.       דוחות המועצה המשפטית -  Law Commission reports, 1979-2006.
2.       ניירות ההיוועצות של המועצה - The Law Commission consultation papers, 1993-2006.

לקריאה נוספת:
2.        ביטסון, ג'ק (1995) המועצה המשפטית באנגליה. משפט וממשל, ג(1) , 47 – 54.