3 במרץ 2011

קצת על נתוני היעץ בספרייה

פעילות דלפק היעץ מתועדת בספרייה באמצעות טופס ממוחשב, שממולא ע"י המידעניות בכל מפגש יעץ. אין לנו כמובן עניין בתיעוד שמי של הפונים, אנו מתעניינים במספר הפניות, בקורסים עבורם נדרש יעץ, בשנת הלימוד של הפונה, בסוג ובנושא שאלת היעץ, ועוד.

כמה נתונים על סמסטר א' :

סה"כ נרשמו 325 מפגשי יעץ

חלוקה לפי שנת לימוד


כמחצית הפניות היו של תלמידי שנה ג' שכותבים סמינריון בשנה זו, המחצית השנייה מתחלקת בין כל השאר.

סוג השאלות


כשני שליש מהפונים נזקקו לעזרה בחיפוש נושאי, חיפוש מורכב שמצריך מיומנויות איתור מידע מתקדמות.
כשליש נזקקו לעזרה באיתור פריטים לפי מראה מקום שהיה מצוי בידם.
הנתון הנמוך יחסית של בקשת עזרה באיתור פריטים לפי מראה מקום מעודד, שכן אנו מאמינים בהדרכה ובהקניית כלים ומיומנויות שיסייעו לסטודנטים במהלך הלימודים ובחיים המקצועיים בעתיד, ואנו משקיעים בכך ממיטב מרצנו. נתינה על מגש של כסף היא עבורנו הדרך הקלה, שאיננה מעידה בהכרח על "שירות טוב".
אולם ייתכן שיש לפרש נתון זה בדרך אחרת שכן, אין וודאות שכל הבקשות לאיתור מראה מקום אכן נרשמו בדלפק היעץ, אולי משום שהצטיירו כשאלות שהתשובה עליהן היא קלה ומהירה. ייתכן אף, ככל שהדבר נוגע לבקשות איתור מיקומם של ספרים, שהשאלות הופנו לדלפק ההשאלה והמענה ניתן שם.

משך מפגש היעץלמעלה ממחצית ממפגשי היעץ נמשכו עד 15 דקות לכל מפגש.
כשליש מהם נמשכו בין 15-30 דקות לכל מפגש, בכעשירית ממפגשי היעץ נדרש זמן ממושך יותר
והם התארכו מעל 30 דקות.